Formulier voor heroeping en garantie

Informatie rondom herroeping, garantie & retour

· Retouren

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met uw producten dan heeft u het recht uw bestelling tot 14
dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14
dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief
verzendkosten gecrediteerd. Dit geldt uiteraard alleen als u de gehele zending retourneert. Bij een
deelretour blijven de verzendkosten voor uw rekening De kosten voor retour van u thuis naar de
webwinkel zijn wel voor eigen rekening en risico. U dient er voor te zorgen dat de producten ook
daadwerkelijk aankomen. Afgeven kan, in overleg. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,
zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele
staat en verpakking geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via czechglaskralen@gmail.com
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour
terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

· Uitzonderingen retourneren

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet
retourneerbaar.
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

Garantie

Indien u beschadigde of verkeerde producten geleverd heeft gekregen zijn de kosten van retourneren uiteraard voor onze rekening. U dient beschadigde of verkeerd geleverde artikelen binnen 3 werkdagen via czechglaskralen@gmail.com aan ons te melden

Identiteit ondernemer

Czech Glaskralen

Beekhof 29

3871MX Hoevelaken

czechglaskralen@gmail.com

06-47380513

KVK NUMMER: 57715904

btw nummer : NL001944701B56

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Czech Glaskralen

Beekhof 29

3871 MX Hoevelaken

czechglaskralen@gmail.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consument(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is